Logo Logo
Tiens SF852 - prístroj na meranie a ošetrovanie krvného tlaku
Tiens SF852 - prístroj na meranie a ošetrovanie krvného tlaku
Krátky popis Exkluzívne produkt Tiens SF852 - prístroj na meranie a ošetrovanie krvného tlaku od výrobca Tianshi u nás nájdete zľavnený za 131 €
Obvyklá cena
  • 131
Výrobca/Značka
Tianshi
Hodnotenie
Tiens SF852 - prístroj na meranie a ošetrovanie krvného tlaku Tlakomer Vysoký krvný tlak je jedným z tých troch ochorení, ktoré najviac ohrozujú ľudstvo Často ho spomínajú len ako neviditeľného zabijaka Čím vyšší je krvný tlak človeka, tým vyššie je aj riziko vzniku srdcových chorôb, alebo ochorenia cievneho systému mozgu (porážka) Preto má včasné rozoznanie alebo liečenie vysokého krvného tlaku veľký význam O krvnom tlaku Krvný tlak je ten tlak, ktorý zaťažuje steny artérií, keď cez ne preteká krv Tlak, ktorý vzniká počas sťahovania sa a rozťahovania sa srdca, respektíve počas vypumpovania krvi - nazývame systolickým tlakom (najvyšším) Ten tlak, ktorý vzniká v srdci počas roztiahnutia a nával u krvi, nazývame diastolickým tlakom (najnižším) Tlak krvi je taký fyziologický ukazovateľ, ktorý sa môže pohybovať na širokej škále; môže to ovplyvniť reč, pohyb, držanie tela, duševný stav, atď Počas dňa sa mení Z toho vyplýva, že ak uskutočňujeme merania na rôznych miestach tela (ako zápästie a rameno), rôzna hrúbka žíl a merania uskutočnené v odlišnom čase môžu priniesť odlišné výsledky SF852 Mikro-komputerový prístroj SF852 na meranie krvného tlaku a ukazovateľ vysokého tlaku, ktorý bol vyrobený v Japonsku, je vybavený mikro-kontrolným systémom Merací mechanizmus Prístroj meria metrickým oscilovým spôsobom, automaticky zistí a meria krvný tlak, je schopný vykázať aj najmenšiu odchýlku nameranú v krvnom tlaku Mechanizmus obsluhy SF852 má vplyv na bioelektrickú rovnováhu tela Výskumy ukazujú to, že počet bioelektronických kontaktov je medzi uchom a inými časťami ľudského tela širokouhlý Keď je niekto chorý, môžu sa zmeniť bioelektronické parametre na rôznych častiach ucha Akupunktúrne body tvaru žliabku sa nachádzajú na zadnej časti ucha, (žliabok vysokého tlaku) sú to tie akupunktúrne body, kde sa dá vysoký krvný tlak ošetrovať Periodické vzrušenie akupunktúrnych bodov nízkou elektrickou frekvenciou podporuje prečistenie kanálov, zlepšenie mikroobehu Tak prináša rovnováhu a stabilizuje krvný tlak Charakteristika mikro-komputerového prístroja na meranie tlaku na zápästí s SF852 Jednozložkový kompaktný prístroj Pamäť na uchovanie 7 rôznych meraných hodnôt krvného tlaku a 1 priemernej hodnoty Funkcia vyžiadania, pomocou ktorej môžeme prehliadnuť uložené hodnoty, a tým môžeme neustále pozorovať zmenu nášho krvného tlaku Funkcia vymazávania, ktorá umožňuje odstránenie uložených údajov Veľký, ľahko čitateľný LCD displej Systém automatického vypínania Pomenovanie náhradných dielov Signalizátor upozorňujúci na vyčerpanosť baterky Merač tlaku Signalizátor vypustenia vzduchu Signalizátor merania Poradové číslo pamäte Pamäť Signalizátor Výber meracej jednotky Zapnutie a vypnutie Aktivácia funkcie Spustenie, aktivácia funkcie Opasok na ruku Signalizátor funkcie Set na akupunktúrne liečenie - Úchytný remeň na pripojenie na zápästie Bod pripojenia liečivej elektródy Elektróda s prichytením na ucho Kolík elektródy s prichytením na ucho Kolík liečivej elektródy Odstráňme kryt držiaka na baterky s posunutím v smere šípky na kryte Vložte baterky do držiaka vo vyznačenej správnej polarite Nasaďte naspäť kryt držiaka na baterky Upozornenie! Pokiaľ prístroj dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho baterky Pokiaľ sa na displeji objaví symbol vybitej baterky, vložte do držiaka správne nové baterky (budete potrebovať 2 kusy AAA bateriek rovnakej značky) Namiesto akumulátorov používajte radšej baterky Prosíme, baterky vymeňte v nasledujúcich prípadoch: 1 Pokiaľ sa počas používania prístroja na displeji svieti znak baterky2 Pokiaľ sa displej nerozsvieti ani po zapnutíAAA baterky, ružová stuhaUpozornenie: Po založení baterky vráťte kryt na miesto Návod na použitie Meranie krvného tlaku Otočte ľavú ruku tak, aby dlaň smerovala hore Upevnite prístroj na zápästie tak, aby LCD displej smeroval ku Vám Remeň prístroja musí byť v priamom kontakte s kožou, a preto nie je možné ho upevniť na manžetu košele alebo na iný kus odevu, lebo to môže viesť ku skreslenému meraniu Horná časť prístroja sa musí umiestniť 5-10 mm od základnej línie dlane, a stred prístroja musí byť v jednej línii s prostredníkom ako to ukazuje obrázok Pevne zatiahnite remeň na zápästí, a vyhrňte ho tak ako to ukazuje obrázok Nenechajte prázdne miesto medzi zápästím a remeňom, ale ani ho nezaťahujte tak silno, aby sa Vám to zdalo byť nepohodlné Pokiaľ je ľavé zápästie nepoužiteľné kvôli poraneniu alebo vykĺbeniu, používajte svoje pravé zápästie vyššie opísaným spôsobom Držanie tela počas merania Počas merania tlaku sa posaďte Položte svoju ľavú ruku na ktorej máte prístroj jemne na stôl Položte lakeť na umelohmotný valec (krabička prístroja) tak, aby stred remeňa na zápästí bol v jednej línii so srdcom, ako to ukazuje aj obrázok Umelohmotnú krabičku netlačte na remeň a zápästie držte rovno tak Zápästia neobracajte ani smerom von, ani smerom dnu Nehýbte sa a uvoľnite sa Poznámka: Prosíme, pokúste sa udržať správnu polohu tela počas merania V záujme zabránenia nepresného merania prosíme, aby ste sa vyhýbali predklonu alebo záklonu Nerozprávajte a nedotýkajte sa ukazovateľov počas meraniaOdčítané údaje môžu byť vyššie alebo sa môžu odlišovať od normálu v nasledujúcich prípadoch:a) Ak sa meranie uskutoční bezprostredne po jedle, fajčení, užití alkoholu, po unavujúcej fyzickej prácib) Ak ste v strese, v depresii alebo ste dlhodobo nevyspatýc) Ak máte pocit, že by ste mali použiť toaletu Postup merania Zapnite prístroj Všetky charaktery a symboly sa rozsvieti a na displeji, čo signalizuje správne fungovanie prístroja Po sekunde začne blikať symbol vypúšťania vzduchu označujúc, že prístroj na meranie tlaku vypúšťa vzduch z remeňa na zápästí Po ukončení vypúšťania vzduchu prístroj pípa a symbol vypúšťania vzduchu zmizne z displeja Týmto sa ukončí proces prípravy stroja, a prístroj je pripravený na meranie Potom sa na displeji objaví symbol srdca a hodnota 0 Systém je nastavený na meranie, šípka symbolu Mode ukazuje na funkciu Press Prístroj čaká na pokyn Môžeme nastaviť aj iné funkcie používaním tlačidla Mode Ak chcete zmerať svoj krvný tlak, tak rýchlo stlačte gombík Oper raz, pričom šípka Mode ukazuje na Press, a na displeji sa ukazuje hodnota 0 Na displeji sa ukáže symbol H a horná hranica merania hodnota 240 Stláčaním tlačidla Oper môžete nastaviť aj hodnoty 290 a 180 ak je to potrebné Symbol srdca zmizne, a objaví sa symbol merania (šípka ukazujúca smerom hore) Pumpička vzduchu automaticky nafúkne remeň, a systém sa spustí Tlačidlá Mode a Oper nereagujú do ukončenia merania Postupné stúpanie hodnoty merania sa dá sledovať na obrazovke a remeň sa na zápästí sťahuje Pumpička vzduchu sa automaticky zastaví, keď tlak dosiahne nastavenú hodnotu Symbol merania zmizne, signalizujúc ukončenie merania Pokiaľ systém pociťuje nedostatočný tlak, pumpička vzduchu sa opätovne dá do funkcie, kým nedosiahne želanú vyššiu úroveň Úrovne tlaku vzduchu sú nasledujúce v jednotkách mmHg, v troch stupňoch: 180, 240, 290 Poznámka: V režime merania, ak užívateľ neaktivuje, nenastaví hornú hranicu merania, prístroj sa nastaví automaticky Po dokončení merania sa tlak automaticky zníži v zápästí Na displeji sa objaví symbol srdca pri pípavom zvuku oznamujúc, že prístroj začal meranie krvného tlaku a pulzu Prosíme, buďte trpezlivý a čakajte, kým sa výsledok nevypíše Po dokončení merania sa rozsvieti symbol vypúšťania vzduchu (šípka ukazujúca smerom dole), a vzduch sa rýchlo vypustí zo zápästia Prístroj pípa, keď tlak klesne pod 5 mmHg v zápästí, a pritom symbol srdca sa opäť objaví na displeji Potom ukazuje hodnoty krvného tlaku a pulzu (tlak krvi a pulzu po 35 sekundách, po dobu cca 2 sekúnd) Po ukončení merania krvného tlaku, ak opäť zapneme prístroj, ten nezačne automaticky merať krvný tlak v tom prípade, ak šípka Mode ešte stále ukazuje na tlačidlo Press Nasledujúcu úlohu môžeme dosiahnuť stlačením tlačidla Oper jeden krát Tlačidlá On/Off slúžia iba na zapnutie a vypnutie prístroja Prepočet Kpa/mmHg Jednotky slúžiace na meranie krvného tlaku s Kpa a mmHg Displej vie zobraziť hodnotu krvného tlaku v obidvoch jednotkách Môžeme hocikedy preskočiť z Kpa na mmHg, alebo opačne, pokiaľ je prístroj v prevádzke 1Kpa = 75 mmHg Pokiaľ je hodnota vypísaná s desatinným číslom, tak máme tomu rozumieť v Kpa, ak nie, tak jednotkou merania je vždy mmHGÚloha zdravého rozumu pri meraní tlaku krviTlak krvi sa neustále mení, a periodicky sa mení počas celého dňa Denné kolísanie krvného tlaku Hodnoty merania krvného tlaku zopakujte počas dňa Základný krvný tlak je ten tlak, ktorý sa meria, keď je jednotlivec v najväčšom pokojovom stave Tak fyzicky ako aj psychicky Keďže tento ukazovateľ slúži na určenie dnešného zdravotného stavu, preto sa sním musíme zaobchádzať s potrebnou vážnosťouZákladný krvný tlak môžeme ideálne zmerať pri nasledujúcich podmienkach:Pol hodinu - hodinu po rannom prebudení (pred raňajkami)V izbe, kde je teplota medzi 15 - 25 stupňami Celzia Po tom, čo ste odpočívali viac ako 30 minútPotom, čo ste použili toaletu Keď sa cítite byť fyzicky aj psychicky pokojný Prosíme, skúste počas merania udržať správnu polohu tela Neznepokojujte sa príliš kvôli výsledkom dočasného krvného tlaku Prosíme, zaznamenajte si denný výkyv Vášho krvného tlaku, a konzultujte so svojim lekárom Hodnoty merania priebežne vykonaných skúšok sa môžu drasticky zmeniť kvôli zmene objemu prietoku krvi pochádzajúceho z krvných ciev zdeformovaných tlakom (obzvlášť častý výskyt nepružnosti ciev u starých ľudí, v dôsledku viskozity krvi a pomalého regenerovania sa)Krvný tlak nameraný v nemocnici je obyčajne vyšší, než ten, čo si nameriate doma Je to tak kvôli prudkému zvýšeniu krvného tlaku, čo vyvoláva nervozita, keďže telo reaguje citlivo na pohyb, na dav a na okolie, a taktiež na prítomnosť nemocničného personáluPulz sa taktiež môže zmeniť, podobne ako krvný tlak, ak sa mení fyzický stav tela, respektíve v prípade pohybuUloženie a uchovávanie meraných hodnôtS funkciou uloženia môžeme uložiť hodnoty vysokého (systolického), a nízkeho (diastolického) krvného tlaku vždy, keď sme meranie dokončili, stlačením tlačidla Mode vyberme funkciu Save a stlačme tlačidlo Oper k potvrdeniu procesu Systém neuloží údaje len vtedy, ak nasledujeme hore uvedené inštrukcie Keď tlačidlo Mode stlačíme opätovne, tak prístroj automaticky preskočí na funkciu Querry, na funkciu otázok Môžeme ukladať 7 hodnôt s nízkym a 7 hodnôt s vysokým krvným tlakom zvolením funkcie Save Po skončení merania stlačme tlačidlo Mode, vyberme funkciu Save a potvrďme vykonanie operácie stlačením tlačidla Oper Pokiaľ ukladáme viac ak 7 hodnôt, prístroj automaticky vymazáva najstarší údaj a nahradzuje ho novým údajom Potom, čo sme prístroj zapli, a na displeji sa objaví symbol srdca, 0, a šípka ukazuje na tlačidlo Press, systém čaká na príkaz Stlačte tlačidlo Mode, vyberte funkciu Querry, funkciu otázok Z uložených hodnôt krvného tlaku sa prvý údaj objaví na displeji Opätovným stlačením tlačidla Oper môžeme prezerať aj druhú hodnotu atď Potom, ako sme si prezreli aj poslednú uloženú hodnotu, stlačením tlačidla Oper môžeme prezrieť priemer uložených hodnôt, pričom sa na displeji rozsvieti písmeno A Ďalším stláčaním tlačidlo Oper môžeme uložené údaje znova a znova prezrieť Poznámka:Skupina údajov č 1 hlási najnovšie uložené namerané hodnoty Čím je údaj starší, dostane o to vyššie poradové číslo Uložené údaje sa popri vypnutí a zapnutí prístroja nestratia Uložené údaje sa stratia, ak vymieňame baterky, respektíve keď aktivujeme funkciu Clear (vymazať)Systém neodpovedá na požiadavku zobraziť údaj, pokiaľ sme žiadne údaje neuložili, v takomto prípade preskočí automaticky na nasledujúcu funkciu, Depr (liečba vysokého krvného tlaku) Priaznivé ovplyvnenie vysokého krvného tlaku Prístroj SF852 vybavili funkciou Depr, čo slúži na priaznivé ovplyvnenie vysokého krvného tlaku Očistite akupunktúrne body, záhyby na zápästí, na lakti, a v žľabe ucha alkoholom alebo teplou vodou Akupunktúrne body môžete vidieť na obrázku Akupunktúrny bod nachádzajúci sa na zápästí je cca 6-65 cm od priečne pruhovaného svalu v lakti, a je umiestnený medzi dvoma šľachami Priehlbinky umiestnené na zadnej časti ucha poukazujú na tú jamku, ktorá sa ťahá k hornej časti ucha Vysoký krvný tlak môžeme ovplyvniť dvojakým spôsobom Prvý variant: Umiestnime elektródy na obidve uši a do opasku zastrčíme kolík liečebnej elektródy Druhá možnosť: Elektródu umiestnite len na jedno ucho a do opasku zastrčíme kolík V prípade, ak by ste najskôr priložili k uchu aj druhú elektródu, opasok musí zostať aj tak na tej istej strane tela Pripevnite elektródu / elektródy na ucho / uši do priehlbinky tak, ako sme to už raz opísali Zatiahnite opasok, (umiestnite na tú istú stranu ako je ucho, v prípade, že elektróda je len na jednom uchu) a pripojte elektródu v tesnej blízkosti akupunktúmeho bodu Poznámka: Liečebný kolík a akupunktúmy bod sa musia stretnúť tesne Porozprávajte sa so svojim ošetrujúcim lekárom pokiaľ badáte ťažkosti pri určení akupunktúmeho bodu V prípade, že zistíte zmeny, prerušte liečbu akupunktúrou a poraďte sa s lekárom, ak zistíte nezvyčajné reakcie prerušte liečbu a poraďte sa s lekárom Elektródy sa smú používať iba na zdravej pokožke Okamžite prerušte liečenie s elektródami a poraďte sa s lekárom, pokiaľ bádate akékoľvek zmeny, začervenanie, vyrážky, bolesti, atď Spomínané reakcie môžu vyvolať nasledujúce veci Nepoužívajte túto funkciu pokiaľ máte kardiostimulátor, alebo umelú končatinu, respektíve ste ťažký diabetik Vložte kolík liečebnej elektródy do vhodného otvoru prístroja Poznámka: Počas liečby prístroj nenosme na ruke Uložme si ho niekde na blízky stôl, aby bol počas liečby po ruke Výber funkcie liečby vysokého krvného tlaku Zapnite prístroj Stlačte tlačidlo Mode a vyberte funkciu Depr K spusteniu liečby stlačme tlačidlo Oper Zostávajúci čas liečby vypisuje displej, a pohyblivá čiarka ukazuje, že v ktorom bode danej kúry sa nachádzate Zastavenie času kúry Časové trvanie kúry môžeme nastaviť v rozmedzí od 5 do 30 minút, čas môžeme nastavovať po piatich minútach Dĺžku kúry nastavte podľa fyzického stavu jednotlivca Obyčajne stačí dvakrát 10-15 minút liečby denne Pri každej jednej príležitosti, keď stlačíme tlačidlo Oper, doba trvania kúry narastá o 5 minút Spustenie kúry Po nastavení doby trvania kúry systém automaticky, po 2 sekundách začne liečbu Stlačte tlačidlo Oper hocikedy počas liečby, ak si želáte čas liečby zmeniť Pokiaľ počas kúry stlačíme tlačidlo Mode, tým vyberáme inú funkciu, a tým pádom prerušujeme liečbu Počas liečby sa nehýbte a skúste sa uvoľniť Najlepší čas na liečbu je ráno medzi 7-9 hodinou, alebo poobede medzi 4-6 hodinou Hodinu pred spaním už prístroj nepoužívajte Počas kúry môžete sedieť alebo ležať na chrbte Pokiaľ sedíte, ruky si zložte na stehno alebo na stôl v prirodzenej polohe, dlaňami smerom dole, uvoľnene Zatvorte oči a dýchajte prirodzene, popri čom sa vyžívajte v tom, ako sa vaše telo uvoľňuje Ak ležíte, ruky dajte do prirodzenej polohy Poznámka: Presvedčite sa o tom, či sa elektródy nezošmykli z akupunktúrnych bodov, keďže to môže ovplyvniť priebeh liečenia Dokončenie liečenia Po skončení kúry prístroj zapípa, a na displeji sa objaví hodnota 0 Pokiaľ si želáte kúru zopakovať, stlačte tlačidlo Oper, nastavte čas kúry a systém opäť spustí kúru v priebehu 2 sekúnd K zmene stlačte tlačidlo Mode a vyberte inú funkciu, alebo vypnite prístroj Pokiaľ prístroj po použití nevypnete, ten po uplynutí 2 min automaticky vypne, aby šetril elektrickou energiou Opatrne odstráňte príchytky elektród Styčné plochy očistite bavlnenou handričkou namočenou do alkoholu po každom jednom použití Pošúchajte ruky kým sa nezohrejú, a pomaly si pomasírujte tvár a krk Po kúre odpočívajte 10 minút Poznámka: Nemerajte krvný tlak bezprostredne po dokončení kúry, keďže krvný tlak sa ešte mení, ešte nie je stabilizovaný Nezmerajte svoj krvný tlak aspoň pol hodinu po dokončené kúry Vypnutie prístroja K vypnutiu prístroja stlačte gombík On/Off Ak nevypnete prístroj, displej merania krvného tlaku sa automaticky vypne po 2 minútach, aby šetril energiu Upozornenie: Dávajte pozor, aby sa elektródy počas liečby nedotýkali navzájom, lebo to môže prístroj zničiť Očistite elektródy s bavlnenou handričkou namočenou v alkohole, po každom použití Tí pacienti, ktorí už dlho užívajú lieky na vysoký krvný tlak musia pokračovať v liečbe aj po tom, keď sa im krvný tlak zníži, kvôli tomu, aby výsledky liečby boli trvácne Pokiaľ je liečba úspešná, obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára, a dohodnite sa o ďalšom užívaní liekov Samoliečba je nebezpečná Zmerajte svoj krvný tlak a liečte sa každý deň, keď sa vám tlak zvýši, ale aj v prípade, že Váš krvný tlak bude normálny Vo všeobecnosti klesne systolický a diastolický krvný tlak každého pacienta po kúrach Pokiaľ v hodnotách krvného tlaku nebadáte zmenu ani po 2-3 dňoch kúry, tak skontrolujte, či ste elektródy napojili správne k akupunktúrnym bodom Vysoký krvný tlak je zložitý biologický proces, ktorý môže byť ovplyvnený množstvom faktorov Výsledky liečby vysokého krvného tlaku môžu byť u každého jedinca odlišné, v závislosti od fyzického a psychického stavu tela, od miery vysokého krvného tlaku, a iných predchádzajúcich liečebných procesov U niektorých pacientov nastalo okamžite v prvej fáze liečby významné zníženie, kým u niektorých môže nastať miestne zvýšenie krvného tlaku na začiatku liečby Každopádne je to úplne normálne, uspokojujúce výsledky, ale môžeme dosiahnuť len dlhodobou aplikáciou Na liečenie vysokého krvného tlaku existujú ešte dva iné akupunktúrne body, ktoré sa môžu používať namiesto akupunktúrneho bodu na zápästí Akupunktúrny bod pod lakťom Zahnite lakeť do vhodného uhlu, akupunktúrny bod sa nachádza v ohnutí na konci troch priečnych rýh Druhý akupunktúrny bod sa nachádza na chodidle, medzi druhou a treťou stredovou kosťou v jednej priehlbinke, ktorá vznikne vtedy, ak ohneme chodidlo, približne v jednej tretine vzdialenosti medzi koreňom druhého prsta a päty Môžete ich v prípade jednotlivcov zvoliť ako alternatívnu, doplňujúcu liečbu
Ďalšie produkty od výrobcu Tianshi
Ďalšie produkty v kategórii Tianshi - masážne prístroje a zariadenia